You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Общи условия

Условия за ползване на сайта www.sportalaxy.com.


1. Въведение

1.1 Настоящите Общи условия уреждат използването на нашия уеб сайт.

1.2 Използвайки нашия уеб сайт, Вие приемате тези условия в пълен размер; съответно, ако не сте съгласни с настоящите Общи условия или някоя част от настоящите Общи условия, не трябва да използвате нашия уебсайт.

1.3 Ако се регистрирате в нашия уебсайт, изпратите материали на нашия уебсайт или използвате някоя от нашите уебсайтове, ние ще ви помолим да се съгласите изрично с настоящите Общи условия.

1.4 Трябва да сте навършили 18 години, за да използвате нашия уеб сайт; и като използвате нашия уеб сайт или се съгласявате с тези условия, вие гарантирате и ни представите, че сте навършили 18 години.

1.5 Всички обявени комисионни за продажба са на процент, който се прилага след облагане с ДДС и такси за предоставяне на обработка на плащания са изключени от продажба.

2. Продажба на прогнози

2. Вие се съгласявате да предоставите спортни прогнози и коментари по най-добрия начин.

2.1 Уебсайтът си запазва правото да спре профила ви, ако вашите прогнози се считат за подобни на прогнозите, които са закупени от други потребители или са копирани от друг източник.

2.2 След като прогнози се заключат, при никакви обстоятелства информацията не може да бъде променена.

2.3 прогнози могат да бъдат изтрити или променени само ако не са публикувани, изпратени на вашите последователи и абонати, което обикновено е в рамките на 2 минути след добавяне на прогноза.

2.4 Вие се съгласявате да предоставите поне 20 различни футболни прогнози за различни събития в различни начални часове всеки месец.

2.5 Вие се съгласявате да предоставите прогнозите си безплатно на всички свои абонати за следващия месец, ако не успеете да предоставите минимален брой прогнози за текущия месец.

2.6 Потребителят е наясно, че процент от всяка направена продажба ще бъде платен на уебсайта.

2.7 Ние си запазваме правото да откажем да продаваме прогнози, ако вярваме, че прогнозите не са оригинални, печеливши или ако нямате доказана печеливша история на навигация на нашия уеб сайт.

2.8 Изплащанията се извършват само от PayPal и след като общият размер достигне минималната сума за изплащане от  100 евро и най-малко 15 дни след като получихме плащане за прогнозите си.

3. Купуване и достъп до футболни прогнози

3.1 прогнози могат да се предлагат седем дни в седмицата. Възможно е обаче да има няколко дни, когато не могат да се дават прогнози.

3.2 Потребителят е наясно, че процент от покупките, ще бъдат платени на продавача / купувача.

3.3 Като следвате прогнози на типстърите, разбирате, че има риск и е възможно парите ви да бъдат загубени.

3.4 Вие приемате пълната отговорност за резултата от собствените си залози и разбирате, че препоръките са само за информация и забавление.

3.5 Услугата е предназначена само за лична употреба и не е прехвърляема. Никоя част от услугата не може да бъде възпроизвеждана, излагана на публично място, излъчвана или използвана за каквато и да е друга цел.

3.6 Потребителят е наясно, че процент от реализираните от него продажби ще бъде платен на уебсайта.

3.7 Потребителят е наясно, че когато се направи покупка, потребителското му име може да бъде достъпно за разглеждане от продавача. Никаква друга лична информация няма да бъде споделена с продавача.

4. Минимален брой гаранции

4.1 Потребителят гарантира да публикува поне 20 прогнози месечно.

4.2 След като резултатите бъдат финализирани, в края на месеца ще бъдат направени изчисления, за да се определи кой може да получава прогнози за още един месец безплатно („минимален брой гаранции за прогнози„). Ако и само ако общият брой прогнози, поставени в даден месец е по-малък от 20, потребителят ще получи прогнози от продавача безплатно за следващия месец.

4.3 „Минимален брой гаранции за прогнози“ ви позволява само да получите прогнози от типстър, за които сте се абонирали за следващия месец безплатно.

Декларация за поверителност

Уебсайтът sportalaxy.com и неговите мобилни приложения уважават неприкосновеността на личния живот на всички страни, преглеждайки или използвайки по друг начин Уебсайта, наричани по-долу ‘Посетители’, и се ангажира да я защитава. От време на време, и само с тяхното предварително съгласие, Уебсайтът събира и използва ‘Лични данни’ (дефинирано по-долу), свързани с своите Посетители, с оглед на това да им предостави услугите си и само с цел, коята е изрично заявена надолу в текста.

Тази Декларация за поверителност съответства на международните Конвенции и на Директивите на ЕС, тъй като е перифразирана от закона на Малта в Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта), Закона за обработването на лични дании (в сектора за електронни комуникации, Правно известие 16 от 2003г., включващо по-късните изменения), то адаптира Препоръка 2/2001 от Параграф 29 на Работната група по защита на данните, приложена на 17 май 2001, относно определени минимални изисквания за събиране на личнни данни онлайн и използва също други приложими правила и практики.

Събиране на лични данни

Уебсайтът не събира лични данни, когато Посетителите единствено преглеждат Уебсайта. Въпреки това Уебсайтът изисква от Посетителите да предоставят някои лични данни, като използват допълнителни или разширени услуги, предоставени в рамките на Уебсайта след регистрация. В тези случаи Уебсайтът ще поиска съответното съгласие от страна на Посетителите преди събирането и използването на личните им данни. При регистрация и в други случаи Уебсайтът може да поиска от Посетителите да въведат своя имейл адрес за логин и парола.
Посетителите не са задължени да предоставят своите лични данни или да разрешат събирането на личните си данни от страна на Уебсайта. Уебсайтът обаче няма да има възможността да предостави всички свои услуги на Посетителите, които не са дали разрешение за събиране на личните им данни.
Въпреки че Посетителите може да са разрешиил на Уебсайта използването на съответните им лични данни, те имат право впоследствие да го отменят, като предоставят на Уебсайта убедителни легитимни причини.

Правото на достъп

Посетителите имат право да изискат от Регулатора (дефиниран по-долу) да им осигури информация в писмена форма относно това какви точно лични данни са били събрани и/или използвани. Молбата трябва да бъде бъде подадена в писмена форма до Регулатора (дефиниран по-долу).
Уебсайтът се задължава да полага всички разумни усилия да поддържа текущите събрани лични данни. Въпреки това Посетителите се подканват да информират Уебсайта за всякакви промени в личните си данни, съхранявани от Уебсайта.

Посетителите, които счетат, че съответните им лични данни са неточни, могат да поискат писмено от Регулатора да ги поправи. Посетителите също имат правото да поискат от Регулатора да блокира или изтрие личните им данни, ако те са били обработени по незаконен път.

Цели на събирането и използването на лични данни

Личните данни, събирани от Уебсайта следва да бъдат обработвани в съответстиве с разпоредбите на Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта) и спомагателни закони, влезли в сила там, единствено за целите на:

  1. Комуникация с Посетителите;
  2. Изпращане на забравена парола за съответния акаунт на Посетителите;
  3. Изпращане на информация, за която Доставчикът счете, че Посетителите ще намерят за полезна, включително информация за продукти, услуги и търговски / рекламни материали, предлагани от Уебсайта / рекламни материали, предлагани от трети страни, които си сътрудничат с Уебсайта;
  4. Осигуряване на допълнителни услуги, които са възможност за конфигуриране на Уебсайта до някаква степен;
  5. Подобряване на съдържанието, предлагано от Уебсайта;
  6. Предоставяне на персонализирано съдържание на Уебсайта и/или неговия изглед.

Разкриване на лични данни на трети лица

Доставчикът не продава, търгува с или арендира лични дании, принадлежащи на Посетителите и не ги разкрива по никакъв друг начин на трети страни без предварително съгласие от страна на Посетилите. Въпреки това лични биха били предоставени на трети страни в случай на продажба на Уебсайта.
Горното не засяга законово задължение на Уебсайта да разкрие лични данни на Посетителите на трети лица.
Горното също не засяга разкриване, което е абсолютно необходимо като част от една или повече от Целите за събиране и използване на лични данни. В този случай Уебсайтът следва да потърси предварително изричното съгласие на засегнатите Посетителите.
Доставчикът запазва правото си да предоставя статистика за Посетителите, продажбите, трафика и друга статистическа информация, отнасяща се до Уебсайта на трети страни, без обаче да идентифицира конкретен Посетител.

Лог файлове

За да администрира по-добре Уебсайта и за да събира обща демографска информация за Посетителите за обща употреба, Уебсайтът автоматично записва IP адреса на всички Посетители и съответно страниците, преглеждани от всеки отделен Посетител.

Отказ от бисквитки

„Бисквитка” е информация, съхранявана на компютъра на Посетителя от уеб сървър и използвана за персонализиране на неговата уеб услуга. Уебсайтът използва бисквитки, за да съхранява информация за взаимодействия на Посетителя, която може да бъде необходима впоследствие за изпълняването на функция. Посетителите могат да изберат да не приемат бисквитки. Веднъж направено, любезно ви молим да не използвате повече които и да било услуги, предоставени от Уебсайта.
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставим функции от социалните мрежи и да анализираме трафика ни. Освен това споделяме информация за изполването на нашия сайт от ваша страна с нашите партньори от социалните мрежи, рекламодатели и аналитици.

Сигурност

Уебсайтът и Регулаторът са адаптирали различни мерки, технически и организационни, за да подпомогне защитата срещу унищожаване, загуба, злоупотреба и промяна на личните данни, които се събират и използват. Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че подобни събития не могат да възникнат.

Период на съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват само за времевия период, необходим за изпълнение на целите на събирането им. В случай на неактивност от страна на потребителски акаунт в продължение на 3 години, всички събрани негови лични данни ще бъдат изтрити.

Уебсайтове на трети страни

Тази Декларация за поверителност не обхваща уебсайтовете на трети страни. Уебсайтът предоставя линкове към други сайтове за удобство на Посетителите. Уебсайтът не е отговорен за съдържанието, показано на уебсайтовете на трети страни и мерките, които те прилагат за защита на Вашата поверителност. Други сайтове, които Посетителите посетят, идвайки от Уебсайта, биха могли да нямат адекватна Политика за поверителност.

Приемане на Декларацията за поверителност

Съгласието на Посетителите за събирането и използването на съответните техни лични данни от страна на Уебсайта и Регулатора е предмет на Декларацията за поверителност, описана дотук. Посетителите се съветват да преглеждат Декларацията за поверителност редовно, за да се запознаят с условията и клаузите от нея и с всички изменения, които могат да бъдат приложение от Уебсайта от време на време.

Доставчик

Кринитус ЕООД, компания, надлежно регистрирана съгласно законите на България, с ЕИК 202932553

Този сайт използва бисквитки, включително и бисквитки на трети страни, за да функционира коректно. Разбрах