You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Политика за поверителност

Уебсайтът sportalaxy.com и неговите мобилни приложения уважават неприкосновеността на личния живот на всички страни, преглеждайки или използвайки по друг начин Уебсайта, наричани по-долу ‘Посетители’, и се ангажира да я защитава. От време на време, и само с тяхното предварително съгласие, Уебсайтът събира и използва ‘Лични данни’ (дефинирано по-долу), свързани с своите Посетители, с оглед на това да им предостави услугите си и само с цел, коята е изрично заявена надолу в текста.

Тази Декларация за поверителност съответства на международните Конвенции и на Директивите на ЕС, тъй като е перифразирана от закона на Малта в Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта), Закона за обработването на лични дании (в сектора за електронни комуникации, Правно известие 16 от 2003г., включващо по-късните изменения), то адаптира Препоръка 2/2001 от Параграф 29 на Работната група по защита на данните, приложена на 17 май 2001, относно определени минимални изисквания за събиране на личнни данни онлайн и използва също други приложими правила и практики.

Събиране на лични данни

Уебсайтът не събира лични данни, когато Посетителите единствено преглеждат Уебсайта. Въпреки това Уебсайтът изисква от Посетителите да предоставят някои лични данни, като използват допълнителни или разширени услуги, предоставени в рамките на Уебсайта след регистрация. В тези случаи Уебсайтът ще поиска съответното съгласие от страна на Посетителите преди събирането и използването на личните им данни. При регистрация и в други случаи Уебсайтът може да поиска от Посетителите да въведат своя имейл адрес за логин и парола.
Посетителите не са задължени да предоставят своите лични данни или да разрешат събирането на личните си данни от страна на Уебсайта. Уебсайтът обаче няма да има възможността да предостави всички свои услуги на Посетителите, които не са дали разрешение за събиране на личните им данни.
Въпреки че Посетителите може да са разрешиил на Уебсайта използването на съответните им лични данни, те имат право впоследствие да го отменят, като предоставят на Уебсайта убедителни легитимни причини.

Правото на достъп

Посетителите имат право да изискат от Регулатора (дефиниран по-долу) да им осигури информация в писмена форма относно това какви точно лични данни са били събрани и/или използвани. Молбата трябва да бъде бъде подадена в писмена форма до Регулатора (дефиниран по-долу).
Уебсайтът се задължава да полага всички разумни усилия да поддържа текущите събрани лични данни. Въпреки това Посетителите се подканват да информират Уебсайта за всякакви промени в личните си данни, съхранявани от Уебсайта.

Посетителите, които счетат, че съответните им лични данни са неточни, могат да поискат писмено от Регулатора да ги поправи. Посетителите също имат правото да поискат от Регулатора да блокира или изтрие личните им данни, ако те са били обработени по незаконен път.

Цели на събирането и използването на лични данни

Личните данни, събирани от Уебсайта следва да бъдат обработвани в съответстиве с разпоредбите на Акта за защита на данните (Глава 440 от законите на Малта) и спомагателни закони, влезли в сила там, единствено за целите на:

  1. Комуникация с Посетителите;
  2. Изпращане на забравена парола за съответния акаунт на Посетителите;
  3. Изпращане на информация, за която Доставчикът счете, че Посетителите ще намерят за полезна, включително информация за продукти, услуги и търговски / рекламни материали, предлагани от Уебсайта / рекламни материали, предлагани от трети страни, които си сътрудничат с Уебсайта;
  4. Осигуряване на допълнителни услуги, които са възможност за конфигуриране на Уебсайта до някаква степен;
  5. Подобряване на съдържанието, предлагано от Уебсайта;
  6. Предоставяне на персонализирано съдържание на Уебсайта и/или неговия изглед.

Разкриване на лични данни на трети лица

Доставчикът не продава, търгува с или арендира лични дании, принадлежащи на Посетителите и не ги разкрива по никакъв друг начин на трети страни без предварително съгласие от страна на Посетилите. Въпреки това лични биха били предоставени на трети страни в случай на продажба на Уебсайта.
Горното не засяга законово задължение на Уебсайта да разкрие лични данни на Посетителите на трети лица.
Горното също не засяга разкриване, което е абсолютно необходимо като част от една или повече от Целите за събиране и използване на лични данни. В този случай Уебсайтът следва да потърси предварително изричното съгласие на засегнатите Посетителите.
Доставчикът запазва правото си да предоставя статистика за Посетителите, продажбите, трафика и друга статистическа информация, отнасяща се до Уебсайта на трети страни, без обаче да идентифицира конкретен Посетител.

Лог файлове

За да администрира по-добре Уебсайта и за да събира обща демографска информация за Посетителите за обща употреба, Уебсайтът автоматично записва IP адреса на всички Посетители и съответно страниците, преглеждани от всеки отделен Посетител.

Отказ от бисквитки

„Бисквитка” е информация, съхранявана на компютъра на Посетителя от уеб сървър и използвана за персонализиране на неговата уеб услуга. Уебсайтът използва бисквитки, за да съхранява информация за взаимодействия на Посетителя, която може да бъде необходима впоследствие за изпълняването на функция. Посетителите могат да изберат да не приемат бисквитки. Веднъж направено, любезно ви молим да не използвате повече които и да било услуги, предоставени от Уебсайта.
Използваме бисквитки, за да персонализираме съдържанието и рекламите, да предоставим функции от социалните мрежи и да анализираме трафика ни. Освен това споделяме информация за изполването на нашия сайт от ваша страна с нашите партньори от социалните мрежи, рекламодатели и аналитици.

Сигурност

Уебсайтът и Регулаторът са адаптирали различни мерки, технически и организационни, за да подпомогне защитата срещу унищожаване, загуба, злоупотреба и промяна на личните данни, които се събират и използват. Независимо от тези усилия, Доставчикът не може да гарантира, че подобни събития не могат да възникнат.

Период на съхранение на личните данни

Личните данни се съхраняват само за времевия период, необходим за изпълнение на целите на събирането им. В случай на неактивност от страна на потребителски акаунт в продължение на 3 години, всички събрани негови лични данни ще бъдат изтрити.

Уебсайтове на трети страни

Тази Декларация за поверителност не обхваща уебсайтовете на трети страни. Уебсайтът предоставя линкове към други сайтове за удобство на Посетителите. Уебсайтът не е отговорен за съдържанието, показано на уебсайтовете на трети страни и мерките, които те прилагат за защита на Вашата поверителност. Други сайтове, които Посетителите посетят, идвайки от Уебсайта, биха могли да нямат адекватна Политика за поверителност.

Приемане на Декларацията за поверителност

Съгласието на Посетителите за събирането и използването на съответните техни лични данни от страна на Уебсайта и Регулатора е предмет на Декларацията за поверителност, описана дотук. Посетителите се съветват да преглеждат Декларацията за поверителност редовно, за да се запознаят с условията и клаузите от нея и с всички изменения, които могат да бъдат приложение от Уебсайта от време на време.

Посетители, които смятат, че тяхните данни не са подходящи могат да изискат от Сайта в писмен вид те да бъдат поправени. Посетителите имат право да помолят собствениците на Сайта да блокират или изтрият техните данни ако те се използват не по предназначение. 

В случай, че искате личните Ви данни да бъдат изтрити, моля попълнете тази заявка и я изпратете на office@sportalaxy.com - сваляне.
 

Доставчик

Кринитус ЕООД, компания, надлежно регистрирана съгласно законите на България, с ЕИК 202932553

Този сайт използва бисквитки, включително и бисквитки на трети страни, за да функционира коректно. Разбрах